.
top of page
Business People Applauding

תוכנית שותפים

כולנו חולמים על הכנסה פסיבית מהאינטרנט בזמן שאנחנו ישנים.
האם זה אפשרי? איך זה עובד? שיווק שותפים זאת הדרך? 
מה זאת תוכנית שותפים?

כדאי שנתחיל בהסבר קצר על מה זאת בכלל תוכנית שותפים,
במיוחד לאילו מאתנו שפחות מכירים את המושג הזה. 
שיווק שותפים (affiliate marketing) הוא שיטת שיווק שבה עסקים מאפשרים לגורמים חיצוניים (הנקראים שותפי שיווק) להפנות אנשים שיכולים להתעניין במוצר או השירות של העסק. בתמורה, החברות משלמות עמלה על כל פעולה כמו רישום או קנייה מצד הלקוחות ששותפי השיווק הפנו.

חשוב לציין!

תוכנית השותפים שלנו די פשוטה, אבל כן חשוב להבהיר כמה תנאים נוספים כדי לתאם צפיות: לקוח שנספר כלקוח רשום הוא לקוח שאישר את כתובת המייל שלו וסיים את כל תהליך הרכישה של המוצר. הליך ההפניה שתבצעו הינו באחריותכם המלאה, לרבות כל מצג ו/או התחייבות שתיתנו במסגרת ההפניה ללקוח. אתם אינכם רשאים להתחייב ו/או לפעול משפטית בשמה של החברה אלא אך ורק להפנות אליה לקוחות פוטנציאליים. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה להתקשר ו/או לא להתקשר עם כל לקוח פוטנציאלי בהתאם לנהלי החברה ושיקול דעתה הבלעדי וכן שומרת לעצמה את הזכות לנהל תהליך של אימות ו/או וידוא זהות ואמיתות הנתונים שיעביר כל לקוח פוטנציאלי, לשביעות רצונה. אז קדימה זה הזמן להרוויח בגדול עם משפחת ממלכת הגלגלים.

bottom of page